Informacje wstępne

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem przez użytkowników z Serwisu jest S.M. Tech Michał Siwiec https://www.smtech.pl.

Respektujemy i szanujemy prawo do prywatności i ochrony danych osobowych odwiedzających naszą stronę. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia danych oraz postępowania z informacjami uzyskiwanymi za pośrednictwem strony internetowej prowadzonej pod adresem: www.smtech.pl (dalej: „Serwis”). Serwis ma charakter informacyjny i przedstawia zakres usług świadczonych przez S.M. Tech Michał Siwiec , ul. Przemysłowa  22 , 44-190 Knurów, NIP 631 233 39 21

Informacje zawarte w niniejszej Polityki prywatności są sprawdzane pod kątem poprawności. Kancelaria zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

Dane kontaktowe administratora danych osobowych:
S.M. Tech Michał Siwiec
ul. Przemysłowa 22
44-190 Knurów,
tel. 504 665 916
e-mail: biuro@smtechbiz.pl

Ciasteczka

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Zbieranie tych informacji umożliwia zapewnienie prawidłowego dostępu do Serwisu, w szczególności optymalizacji korzystania ze stron internetowych, pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Zbieranie danych

Dane osobowe użytkowników Serwisu są zbierane i przetwarzane w zależności od sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. Dane osobowe użytkownika mogą być zbierane i przetwarzane w związku ze świadczeniem usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, w tym przeglądaniem treści dostępnych w Serwisie, zamówieniem kontaktu telefonicznego, korzystaniem z formularza kontaktowego.

Cel zbierania danych

Dane użytkowników Serwisu przetwarzane są w celach związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Serwisu, t.j. wyświetlenia zawartości Serwisu, utrzymania sesji, zapewnienia bezpieczeństwa. Serwisu – w celach analitycznych/statystycznych, tj. tworzenia statystyk, liczby wejść, monitorowania strony, z której nastąpiło przekierowanie do niniejszej witryny, czasu wizyty, liczby i rodzaju otwieranych podstron.

Numer telefonu podany w tabeli (pop-up) zamówienia kontaktu telefonicznego zostanie wykorzystany w celach marketingowych, w szczególności realizacji kontaktu telefonicznego w celach handlowych. Dane zbierane w formularzu kontaktowym przetwarzane są w celu przesyłania ofert, wymiany informacji drogą elektroniczną oraz za pośrednictwem innych środków komunikacji.

Jak długo przechowujemy Twoje dane

Dane użytkowników Serwisu przetwarzane są do czasu realizacji danej usługi drogą elektroniczną, zaś w dalszym okresie w zakresie uzasadnionym profilowaniem (w przypadku wyrażenia wyraźnej zgody na profilowanie przy wejściu do Serwisu) oraz ewentualnie w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi.

Jakie masz prawa do swoich danych

Informujemy, iż każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz może żądać ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane są przetwarzane przysługuje skarga do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych, które są niezbędne do korzystania z danej funkcjonalności Serwisu może uniemożliwić użytkownikowi korzystanie z tej funkcjonalności.

Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania danych użytkowników Serwisu są przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 18 ust. 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
Podstawą prawną przetwarzania danych osób korzystających z zamówienia kontaktu telefonicznego, czy też formularza kontaktowego jest zgoda użytkownika wyrażona w formie oświadczenia elektronicznego typu checkbox. Podstawą prawną przetwarzania danych w celach analitycznych zbieranych z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics jest wyraźna zgoda użytkownika wyrażona przy wejściu do Serwisu.

Z wyrazami szacunku

Michał Siwiec
Właściciel